Pentingnya Menghidupkan Amalan masjid

Pentingnya Menghidupkan Amalan masjid

Pentingnya Menghidupkan Amalan masjid >>  Baginda Nabi Muhammad saw. telah memberikan gambaran jika umat Islam meninggalkan perintah Amar ma’ruf nahyi munkar, maka umat ini akan mengalami masa dimana Islam hanya tinggal namanya, Al Qur’an hanya tinggal  tulisannya saja,  banyak mesjid yang megah  tetapi tidak ada amalan dan hanya merupakan bangunan megah saja. Memang diakui atau tidak bahwa hari ini orang berlomba untuk membangun mesjid dengan bermegah-megahan, namun setelah bangunan masjid tidak berusaha untuk memakmurkannya. Sehingga jangan heran dimana-mana banyak masjid yang megah, namun kosong dari amalan mesjid. Padahal baginda Nabi Muhammad saw. menjadikan mesjid…

Read More