Kisah Sahabat ra. Perasaan Takut Abu Bakar ra.

download (19)

Perasaan Takut Abu Bakar ra,  >>  Menurut Kesepakatan ahli sunnah bahwa Abu Bakar ra, adalah orang yang paling utama selain anbiya as. Bahkan Rosulullah SAW. sendiri telah memberikan kabar gembira bahwa kelak ia akan menjadi pemimpin jamaah di surga. Semua pintu surga akan memanggil namanya. Rosulullah SAW. bersabda “Orang yang paling dulu masuk surga di kalangan umatku adalah Abu Bakar ra.”

Sekalipun demikian, Abu Bakar adalah orang yang sangat takut di masukan ke dalam neraka, ia pernah berkata “Seandainya aku menjadi sebatang pohon yang akhirnya di tebang,”. Ia pun pernah berkata “Seandainya aku menjadi rumput yang akan dimakan oleh hewan,”

Suatu ketika ia berada di kebun dan ia berkata “Wahai burung alangkah nikmatnya hidupmu, kamu makan, minum, dan terbang diantara pepohonan, tetapi di akherat kamu tidak akan dihisab. Andaikan aku menjadi sepertimu”

Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Rabiah Aslami ra bercerita bahwa pada suatu ketika pernah terjadi kesalahpahaman dengan Abu Bakar, Ia berbicara kasar pada saya, tetapi saya diam saja. Menyadari hal tsb. Abu Bakar berkata “ucapkanlah kata kasar kepada saya, agar menjadi balasan bagi saya” tetapi saya diam saja, maka beliau pun pergi meninggalkan kami.

images

Bani Aslam yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka berkata : “Tahukah engkah siapa dia? Dialah Abu Bakar ra. Jika engkau menyakitinya berarti engkau menyakiti Rosulullah saw. Dan barang siapa menyakiti rosul berarti menyakiti Allah. Maka siapakah yang dapat menyelamatkan Robiah?  Kemudian saya pergi menemui Nabi dan menceritakan kejadian tersebut.

Beliau Bersabda ” Engkau tidak mau membalasnya dan tidak mau menjawabnya memang baik, tetapi sebaiknya engkau berkata :” Semoga Allah Swt.memaafkanmu wahai Abu Bakar

).push({});

Faedah Kisah di atas adalah Keteladanan tentang rasa takut kepada Allah, hanya karena perkataan sepele Abu Bakar sangat takut akan balasannya kelak di akherat. Ia sangat cemas dan menghawatirkannya, sehingga meminta agar Rabiah membalasnya.

Hari ini kita saling mencaci maki dengan mudah tanpa rasa takut dan khawatir akan balasan kelak di akherat.

Pelajaran Yang dapat diambil Dari Kisah tsb

1. Begitu tingginya keteladanan yang diberikan oleh Abu Bakar Sidiq ra tentang perasaan takutnya kepada Allah swt. Sebuah perkataan yang kita anggap sepele namun Abu Bakar menganggap sesuatu yang sangat serius, sehingga ia merasa takut akan pembalasan dari Allah swt. Ia sangat menghawatirkannya sehingga ia pun memohon kepada Rabiah ra agar bersedia membalasnya.

2. Kita hari ini justeru sebaliknya, perkataan dan perbuatan yang menunjukan sikap saling bermusuhan dengan saling mencaci maki bahkan lebih dari itu, namun sedikitpun tidak terlintas perasaan takut akan azab Allah SWT di akherat kelak.

Baca selengkapnya

Demikianlah sebuah contoh dari rasa takutnya seorang sahabat yang bernama Abu Bakar Sidiq, seorang sahabat yang telah mendapat kabar ketika masih hidup di dunia bahwa ia akan dimasukan ke dalam surga, bahkan ia akan memasauki ke dalam surga sebelum manusia lainnya memasukinya. Demikian juga yang menjadi persoalan adalah merupakan persoalan yang sangat sepele, namun ia memiliki rasa takut yang luar biasa.

Sahabat …. ! kita hari ini telah banyak melakukan kesalahan yang fatal yang berhubungan dengan sesama manusia, maupun yang berhubungan dengan Allah swt. namun kita tak pernah merasakan rasa takut tersebut. Oleh karenanya hendaknya kita mengupayakan untuk meningkatkan keimanan kita agar rasa takut kita kepada Allah semakin besar, sehingga kita akan selalu mentaati seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

Related posts

One thought on “Kisah Sahabat ra. Perasaan Takut Abu Bakar ra.

  1. This arlctie went ahead and made my day.

Leave a Comment

*